vzw Jacobus

Jacobus wil van de St. Jacobskerk in Gent een dynamische en actieve ontmoetingsplaats maken waar, naast het liturgische, ruimte is voor multidisciplinaire, creatieve, culturele en sociale projecten die de cohesie in de buurt versterken.

State
of
the
Art

De St. Jacobskerk is een unieke kerk, centraal gelegen, dichtbij de Vrijdagsmarkt en de wekelijkse rommelmarkt, in het kloppend hart van de Gentse Feesten. Een 10 eeuwen oude ontmoetingsplek zowel voor buurtbewoners als internationale passanten – op de bedevaartsroute naar Santiago de Compostela. Een prachtig huwelijk tussen romaanse en barokke bouw- kunst, een uniek Van Peteghem-orgel, een goede akoestiek, een historische gedenksteen ter ere van Jan Palfijn en een ontmoetingsplaats voor de gilden.
Afgelopen tijd was de kerk enkel toegankelijk op vrijdagochtend en zondagavond, voor de pastorale activiteiten. De religieuze werking is tot een minimum beperkt (de Kerk heeft geen eigen priester noch koster) en de toegankelijkheid voor niet liturgisch gebonden bezoekers is dus zeer beperkt.
Dynamische buurtwbewoners hebben deze problematiek aangekaart bij de kerkfabriek en het overkoepelende bisdom en kwamen met een nieuw initiatief voor de dag: een cultuurkerk met aandacht voor multidisciplaire activiteiten in een socio-culturele contekst.
Jacobus vzw wil de deuren letterlijk en figuurlijk opengooien en een nieuwe frisse wind laten waaien in de kerk.
De kerk wil opnieuw een ontmoetingsplaats worden. Een creatief verhaal met accent op kunst en cultuur. De overheersende mystiek en religiositeit van de ruimte zullen steeds aanwezig blijven.
Het wervende gevoel van ‘gemeenschap/community’ krijgt weer inhoud. Een centraal gelegen ruimte – centrum Gent; naast Vlasmarkt, Trefpunt, rommelmarkt en Vrijdagsmarkt – vibreert opnieuw. Een nieuwe locatie met eigen accenten. Vinger aan de pols. Flexibel. Open. Verruimend.
De kerk wil (opnieuw) een plek worden waar mensen zich spontaan verenigen. Het religieuze, sacrale wordt aangevuld met het culturele, verbindende. Een open ontmoetingsplek voor buren, stadsgenoten, toeristen en pelgrims. Samen ambassadeurs voor de kerk en de buurt.
Het gebouw biedt de perfecte mogelijkheden voor een brede waaier aan multidisciplinaire activiteiten: niet-versterkte hedendaagse muziek, klassieke muziek met een hoek af, film- en video-projecties met life muzikale begeleiding, tentoonstellingen, lezingen en boekvoorstellingen.

  • CULTUUR
  • VERBINDEN
  • ONTMOETEN
  • ONTDEKKEN
  • GENIETEN